DE HUIS- EN GEDRAGSREGELS zijn vooral bedoeld om een helder beeld te geven en ieder misverstand op voorhand weg te nemen over de bedrijfsvoering binnen de door de overheid gestelde voorwaarden. Regels worden streng gehandhaafd om voor iedere gast een prettig verblijf te kunnen garanderen:

 1. Toegang uitsluitend voor personen boven de leeftijd van 18 jaar en je moet altijd een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.
 2. Geen alcoholhoudende dranken meenemen.
 3. Wapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt zijn niet toegestaan.
 4. Geen handel in en/of bezit van gestolen goederen.
 5. Geen bezit van meer dan 5 gram softdrugs.
 6. Alle vormen van agressie, hinderlijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie ten aanzien van cultuur, ras of sexuele geaardheid, ongewenste intimiteiten en iedere andere vorm van sexueel geweld worden niet getolereerd.
 7. Handel in en gebruik van harddrugs is verboden.
 8. Wij kunnen er voor kiezen om aan bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn geen softdrugs te verkopen.
 9. Wij maken gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop betreden stemmen er mee in dat er video opnames worden gemaakt welke na ongeregeldheden of ongevallen ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden.
 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan kleding of goederen.
 11. Klachten en onenigheden worden door ons personeel opgelost. Wanneer je het ergens niet mee eens bent meldt dit dan aan een medewerker. De instructies van onzen medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 12. Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek) zakken te tonen. Bij weigering wordt er van uitgegaan dat er één van de huisregels wordt overtreden en zal de Politie in kennis worden gesteld. 
 13. Bij overtreding van de Huisregels kan je de toegang tijdelijk of blijvend worden ontzegd en indien nodig zal aangifte worden gedaan bij de Politie.

Aanvullende huisregels i.v.m. Corona

 1. Houdt 1,5 meter afstand
 2. Desinfecteer je handen
 3. Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 4. Draag bij binnenkomst een mondkapje 

Dank voor je begrip!

Gedragsregels

 1. Auto’s netjes parkeren in de daarvoor bestemde vakken en de motor niet laten draaien. Fietsen en Scooters netjes parkeren zodat de stoep goed toegankelijk blijft voor voetgangers.
 2. Lawaai overlast, in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag is niet toegestaan. Dagelijks na 22.00 uur is het niet toegestaan om voor of nabij de Coffeeshop te verblijven.
 3. Elke vorm van hinderlijk en/of overlast gevend gedrag, zoals samenscholen is niet toegestaan.
 4. Gooi geen rommel op straat.
 5. Bij overtreding van de Gedragsregels kan je de toegang tijdelijk of blijvend worden ontzegd en indien nodig zal aangifte worden gedaan bij de Politie.

Waarschuwing:

Alle informatie op, en inhoud van, de website van de coffeeshop de professor is strikt ter voorlichting en is bestemd voor een volwassen (18+) publiek. Coffeeshop De Professor wil het gebruik van marihuana of andere verdovende middelen NIET aanmoedigen of promoten en staat het bekijken van het controversiële materiaal op de website door minderjarigen niet toe. Degenen die jonger zijn dan 18 jaar dienen deze site te verlaten en worden aangeraden op zoek te gaan naar een meer geschikte site!

De Professor website geeft informatie over recreatief gebruik van marihuana en soft drugs in zijn algemeen. Enkele onderwerpen op de website bevatten informatie over onze coffeeshop, informatie over soft drugs, het Nederlandse drugsbeleid, wiet humor, foto’s van cannabis planten en toppen, links naar andere druggerelateerde websites, en ander controversieel materiaal.

Ik heb de verklaring gelezen, ik ben ouder dan 18 jaar en het is mij derhalve legaal toegestaan deze website te bezoeken.

Coffeeshop De Professor


Kleine Drift 74
1221KB Hilversum
Tel: 035-685 4561
Email: deprofessor2011@gmail.com

Openingstijden


Maandag: 10:00 – 22:00 uur
Dinsdag: 10:00 – 22:00 uur
Woensdag: 10:00 – 22:00 uur
Donderdag: 10:00 – 22:00 uur
Vrijdag: 10:00 – 22:00 uur
Zaterdag: 11:00 – 22:00 uur
Zondag: 12:00 – 22:00 uur